himmel vers

Vittoria´s Änglar

IN MEMORIAM


R.I.P

Våra vänner som vi har förlorat
men aldrig glömmer som nu är i hundarnas himmel.

duvor